Jeżeli chcesz mieć piękne usta, to mów tylko czułe słowa.
Jeżeli chcesz mieć piękne oczy, to szukaj nimi dobra drzemiącego w ludziach.
Jeżeli chcesz być szczupła i zgrabna, to swoją strawą podziel się z głodującymi.
Jeżeli chcesz mieć piękne włosy, to pozwól, aby choć raz dziennie przeczesała je rączka dziecka.
Jeżeli chcesz być elegancka, dopilnuj, abyś nie chodziła sama. (…)
Pamiętaj, że tuż obok Ciebie stoi ktoś, do kogo będziesz mogła zawsze wyciągnąć dłoń w potrzebie.
Kiedy dorośniesz, dowiesz się, że masz dwie ręce, jedną, żeby pomagać sobie, drugą, żeby pomagać innym.
Sean Hepburn Ferrer: Audrey Hepburn. Wyd. Albatros. Warszawa 2003, s. 242-243.