– Myśli są ulotne – powiedział dziadek i jeśli ich nie zanotujesz, Miluszko, przepadną bez śladu. Szkoda, żeby się zmarnowały. Kupię Ci gruby zeszyt, pióro i zabieraj się do roboty!

– O czym mam pisać?

– O tym, co zapamiętałaś ze swego życia. Nasza przeszłość jest skarbem, którego nikt nam odebrać nie zdoła. Możemy go jednak sami roztwonić, zapominając, co przeżyliśmy, przemyśleli, czego nauczyliśmy się.
Maria Kann: Dziewięć bied i jedno szczęście. Nasza Księgarnia, Warszawa 1985, s. 5.