Bądź cierpliwa. Musisz nauczyć się czekać, skoro umiesz marzyć.
Szymańska Adrianna: Taja z Jaśminowej. Wyd. WAB 2010, s. 76.