Tulipanka

Tulipanka narodziła się w szkicowniku Ewy, tańcząc wśród kwiatów. Ilustratorka nie spodziewała się, że Tulipanka ożyje własnym życiem i zacznie z nią rozmawiać domagając wyrysowania również jej świata, gdyż w skrzynce z bulwami było jej zdecydowanie za ciasno. Dzięki słowom Katarzyny Tulipanka zyskała nie tylko swój pomarańczowy kolor, ale wielce oryginalną osobowość, która zapewne jeszcze nie jeden raz zaskoczy nawet samą pisarkę.

Tulipanka jest pośrednikiem między światem wyobraźni a tym rzeczywistym. Jako wytwór fantazji Ewy i Katarzyny zyskała nie tylko możliwość swobodnego wędrowania między tymi dwoma światami, ale także magiczne zdolności. Tulipanka może bowiem podróżować w czasie! Prawdopodobnie w procesie twórczym obu artystek ujawni Wam też inne talenty i niespodzianki, ponieważ ogranicza ją (lub raczej nie ogranicza) tylko nasza wyobraźnia, która ma to do siebie, że jest jak kosmos – ciągle się powiększa!

Ewa Zielińska, Pracownia Arcytwór – ilustratorka zamieszkała w domku na wsi pod Koninem.

Katarzyna Ducros – pisarka zamieszkała we Francji.

Przeczytaj opowiadania o Tulipance i zobacz jak powstają ilustracje TUTAJ.Tulipinette est née d’une danse parmi les fleurs, dans le carnet de dessins de Ewa. L’illustratrice ne s’attendait pas à ce que Tulipinette se mette à vivre sa propre vie et qu’elle lui parle en exigeant un monde de dessin juste pour elle, car dans la cage avec des bulbes elle était trop à l’étroit. Les mots de Katarzyna ont habillé Tulipinette de couleur orange et l’ont dotée d’une personnalité originale. Certainement, cela surprendra prochainement même cette écrivaine.

Tulipinette est un lien entre le monde de l’imagination et la réalité. Autant que le fruit de la fantaisie de Ewa et de Katarzyna, elle a gagné la capacité d’un libre déplacement entre ces deux mondes avec des pouvoirs magiques en plus.Tulipinette peut voyager dans le temps!

Probablement, dans le processus de la créativité de ces deux artistes, elle vous révélera d’autres talent et des aptitudes, car ses limites (ou plutôt, son manque de limites) c’est notre l’imagination, semblable au cosmos en permanente expansion!

Ewa Zielińska, Pracownia Arcytwór – Illustratrice qui habite une petite maison à la campagne, près de Konin.

Katarzyna Ducros – l’écrivaine vivant en France.

Lisez les histoires sur Tulipinette et voyez comment les illustrations sont créées ICI.

zakładka – le billet

tutaj – ici

Tulipanka – Tulipinette